Værd at vide om ejendomsservice

Jo jo, altså rent statistisk set så er de 18-24-årige de er jo overrepræsenteret i det her, de har ikke erfaring med at have en bolig og alt, hvad, der følger med en stor bygning, som skal vedligeholdes osv. Hvor mange har du oppe sådan altså hvor mange hold har du...